Team coachtraject

Om inzicht te krijgen in het functioneren van jouw team is een team coachtraject begeleid door paarden, heel effectief. Het paard spiegelt het functioneren van het team als geheel én in de onderlinge rolverdeling. Thema’s als: samenwerken, rolverdeling, communicatie, gedeelde waarden, leiderschap en vertrouwen komen aan de orde. Paarden houden geen rekening met de status van de individuen in een team. Ze leggen het effect van het functioneren van het team en de individuen in het team bloot. Aansluitend op een teamsessie is het mogelijk individuele sessies af te spreken of individuele sessies onderdeel te maken van teamsessies.