Intakegesprek

Voorafgaand aan een coachsessie vindt een persoonlijke kennismaking plaats. De leervraag, of uitdaging of ontwikkel wens wordt besproken. Dit gesprek vormt de basis voor het programma met de paarden.

Een coachtraject bestaat uit meerdere sessies, waardoor de deelnemer of het team de tijd krijgt de verkregen inzichten in te bedden. De eerste sessie is vaak een verkennende sessie, en de volgende sessies gaan we dieper in op het verkregen inzicht en wordt gekeken welk gedachtengoed daar achter schuilt. Als hier helderheid over is, kan er gewerkt worden aan een verandering in denken en handelen en het verankeren van de verandering. De paarden zijn steeds onderdeel van deze sessies. Ze zijn waardevrij in hun feedback en creëren daarmee veel ruimte om snel en effectief te verdiepen.