Evaluatie en vervolg

Na iedere sessie evalueren we de opgedane inzichten en ervaringen. Aansluitend bespreken we de vervolgstappen die nodig zijn om het leerdoel of de uitdaging te verdiepen en te verankeren.