Wat mag je verwachten?

Intakegesprek

Intakegesprek

Voorafgaand aan een coachsessie vindt een persoonlijke kennismaking plaats. De leervraag, of uitdaging of ontwikkel wens wordt besproken. Dit gesprek vormt de basis voor het programma met de paarden.

Een coachtraject bestaat uit meerdere sessies, waardoor de deelnemer of het team de tijd krijgt de verkregen inzichten in te bedden. De eerste sessie is vaak een verkennende sessie, en de volgende sessies gaan we dieper in op het verkregen inzicht en wordt gekeken welk gedachtengoed daar achter schuilt. Als hier helderheid over is, kan er gewerkt worden aan een verandering in denken en handelen en het verankeren van de verandering. De paarden zijn steeds onderdeel van deze sessies. Ze zijn waardevrij in hun feedback en creëren daarmee veel ruimte om snel en effectief te verdiepen.

Werken met paarden

Werken met paarden

We starten met het delen van kennis over paardengedrag en bespreken de veiligheidsregels. We werken met de paarden in de binnen rijbaan. Er wordt niet gereden. Ervaring in het omgaan met paarden heb je niet nodig. De coach begeleidt je in de omgang met het paard en draagt zorg voor je veiligheid of de veiligheid van je team.

Het werken met de paarden wordt laagdrempelig aangeboden. Ook voor mensen die angst hebben voor paarden is het mogelijk om op een vertrouwde manier gebruik te maken van het spiegelende gedrag van de paarden. Tijdens het werken met de paarden maken we gebruik van creatieve werkvormen.

Individueel coachtraject

Individueel coachtraject

Het werken met paarden is een beleving, je maakt gebruik van al je zintuigen. Dat is wat het coachen met paarden zo effectief maakt.

Paarden vormen tijdens een sessie een 'kudde' met jou als deelnemer. In een kudde paarden geldt hoe duidelijker de onderlinge rolverdeling en de onderlinge communicatie, hoe groter de kans op 'overleving'. En zo reageert het paard op het gedrag van jou, op sterk leiderschap of gebrek aan leiderschap, op een goede balans of juist onderliggende interne conflicten en jouw assertiviteit. Het laat je tot in je tenen ervaren wat je ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Soms kan dat best confronterend zijn. En ‘als het kwartje valt’ is daar de bevestiging van het paard, wat vaak diepe indruk maakt.

Team coachtraject

Team coachtraject

Om inzicht te krijgen in het functioneren van jouw team is een team coachtraject begeleid door paarden, heel effectief. Het paard spiegelt het functioneren van het team als geheel én in de onderlinge rolverdeling. Thema’s als: samenwerken, rolverdeling, communicatie, gedeelde waarden, leiderschap en vertrouwen komen aan de orde. Paarden houden geen rekening met de status van de individuen in een team. Ze leggen het effect van het functioneren van het team en de individuen in het team bloot. Aansluitend op een teamsessie is het mogelijk individuele sessies af te spreken of individuele sessies onderdeel te maken van teamsessies.